Copyright

Tots els elements del portal sindicasabadell.cat (inclosos, sense caràcter limitatiu, codis font, bases de dades, disseny, imatges, fotografies, dibuixos, gràfics, aplicacions, motors de cerca, pàgines, logotips, marques i noms comercials) són propietat, han estat cedits o són objecte de llicència a favor de la Síndica Municipal de Greuges de Sabadell (a si no és que s’indica expressament el contrari).

A tal efecte, els drets d’autoria i explotació, en tota la seva extensió i modalitats, es troben protegits per les normes estatals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, la infracció de les quals constitueix una activitat il·lícita i delictiva.

En particular, però sense limitar l’obligació de l’usuari expressada per l’apartat anterior, queden prohibides la reproducció —excepte per a l’ús privat—, la transformació, distribució, comunicació pública i en general qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de sindicasabadell.cat, com també del seu disseny i la selecció i forma de presentació del materials inclosos.

Amb el mateix sentit l’usuari s’ha d’abstenir de descompilar, desemmetxar, subllicenciar o transmetre de qualsevol forma, traduir o realitzar obres derivades dels programes d’ordinador necessaris per al funcionament, l’accés i la utilització del portal.