Condicions d’ús

1. Condicions d’accés

S’aconsella llegir atentament les condicions i instruccions publicades a sindicasabadell.cat cada cop que s’hi accedeixi, atès que l’accés implica la seva lectura i acceptació.

Mitjançant l’accés —i l’ús— a sindicasabadell.cat l’usuari manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en el moment de l’accés.

L’accés és totalment gratuït i no requereix cap inscripció o registre previ, excepte quan és necessari per a la prestació d’un servei. En aquests casos, es demana la inscripció o registre de l’usuari i l’acceptació prèvia de determinades condicions que poden complementar i/o modificar aquestes condicions generals.

2. Condicions d’ús

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix sindicasabadell.cat, com també a abstenir-se de fer activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordre públic. Especialment, l’usuari ha d’evitar qualsevol conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstancia personal o social.

Finalment, l’usuari s’ha d’abstenir, a títol enunciatiu i no limitatiu, de tota activitat dirigida a suplantar qualsevol persona física o jurídica, o dirigida a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts. En qualsevol cas, també s’ha d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats al portal.

Com a conseqüència, el Síndic Municipal de Greuges de Sabadell es reserva el dret a excloure l’usuari que incompleixi les condicions d’accés i ús a sindicasabadell.cat, sense previ avís i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment, per tal d’evitar les activitats i conductes descrites.

3. Objecte

L’objecte del portal sindicasabadell.cat és avançar cap al concepte d’administració oberta, presentant de forma digitalitzada l’oferta de serveis que el Síndic Municipal de Greuges de Sabadell dóna als ciutadans del municipi de Sabadell, facilitar l’accés de qualsevol persona interessada a la informació de què disposa el Síndic sobre els serveis que ofereix, difondre les activitats i fer servir la xarxa com un mitjà rellevant en la interacció la ciutadania.

4. Continguts

El Síndic Municipal de Greuges de Sabadell es reserva el dret a modificar de forma unilateral i sense avís previ els continguts publicats, a introduir nous continguts i a eliminar, limitar, impedir o suspendre de forma temporal o definitiva l’accés de l’usuari a determinats continguts de sindicasabadell.cat segons les necessitats dels serveis oferts i les condicions generals publicades al portal.

5. Règim de responsabilitats:

Accés

El Síndic Municipal de Greuges de Sabadell no és responsable, en cap cas, de les dificultats d’accés a sindicasabadell.cat originades per un funcionament deficient o incorrecte de la comunicació prestada pels operadors de serveis d’accés a Internet.

El Síndic Municipal de Greuges de Sabadell no pot garantir l’accés a sindicasabadell.cat sense interrupcions, desconnexions, demores, mal funcionament o qualsevol altre inconvenient aliè a al Síndica.

Continguts

El Síndic Municipal de Greuges de Sabadell no es responsabilitza de la utilització que l’usuari faci dels continguts publicats a sindicasabadell.cat.

Finalment, el Síndic Municipal de Greuges de Sabadell no es pot responsabilitzar dels continguts (serveis, tràmits o qualsevol altra informació) que les entitats externes enllaçades des del portal sindicasabadell.cat puguin oferir als usuaris.

Còpies temporals (catching)

Es recomana a l’usuari la necessitat de recarregar en cada moment els continguts que es troben a la memòria temporal de l’ordinador propi, a fi de rebre una informació plenament actualitzada.

El Síndic Municipal de Greuges de Sabadell no és responsable que les còpies temporals siguin actuals i no manipulades per persones alienes a sindicasabadell.cat.

6. Drets de propietat intel·lectual i industrial

Tots els elements del portal sindicasabadell.cat (inclosos, sense caràcter limitatiu, codis font, bases de dades, disseny, imatges, fotografies, dibuixos, gràfics, aplicacions, motors de cerca, pàgines, logotips, marques i noms comercials) són propietat, han estat cedits o són objecte de llicència a favor de l’Ajuntament de Sabadell (si no és que s’indica expressament el contrari). A tal efecte, els drets d’autoria i explotació en tota la seva extensió i modalitats es troben protegits per les normes estatals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, la infracció de les quals constitueix una activitat il·lícita i delictiva.

En particular, però sense limitar l’obligació de l’usuari expressada a l’apartat anterior, queden prohibides la reproducció —excepte per a l’ús privat—, transformació, distribució, comunicació pública i en general qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de Sabadell.cat, com també del seu disseny i la selecció i forma de presentació del materials inclosos.

Amb el mateix sentit l’usuari s’ha d’abstenir de descompilar, desemmetxar, subllicenciar o transmetre de qualsevol forma, traduir o realitzar obres derivades dels programes d’ordinador necessaris per al funcionament, l’accés i la utilització del portal.

7. Vincles o enllaços amb o des d’altres webs externs

Quan s’estableix l’enllaç amb sindicasabadell.cat no es pot incloure cap marca comercial o signe diferent de l’adreça d’URL del portal i es prohibeix expressament establir vincles des de llocs que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, en contra dels drets humans o qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral o l’ordre públic.

En cap cas no es pot donar a entendre, ni declarar que el Síndic ha autoritzat, intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat els continguts del lloc web on figuri l’enllaç, ni tan sols que se’n consent la inclusió, excepte autorització expressa.

La presència a sindicasabadell.cat t d’enllaços a altres webs externs té un caràcter merament informatiu. Per tant, el Síndic Municipal de Greuges de Sabadell no es responsabilitza ni dóna cap tipus de garantia respecte a:

– Les característiques, procedència o qualsevol altre aspecte dels serveis oferts per l’espai web.
– Els danys i perjudicis directes o indirectes que puguin generar els productes o serveis oferts a través d’aquests webs o portals externs.
– Les transaccions o operacions pactades per les entitats oferents i els usuaris.
– Els termes o condicions d’ús del lloc web extern, modificació, compliment, execució i resolució.
– El contingut i ús de les informacions de caràcter personal o no que aquestes entitats demanin dels usuaris.

8. Xarxes socials

Objecte

L’objecte de les eines com Facebook, Flickr, Twitter, etc. és donar visibilitat i difusió a les activitats municipals que desenvolupen el Síndic Municipal de Greuges de Sabadell i els seus ens dependents.

Tractament de dades de caràcter personal

En els serveis que es donen mitjançant aquestes eines, el Síndic Municipal de Greuges de Sabadell no recull ni fa cap tractament de les dades de caràcter personal. Aquestes dades han de restar emmagatzemades en els servidors dels serveis respectius i es regeixen per la seva pròpia política de privacitat.

Condicions d’ús

És aplicable respecte a l’ús de les xarxes socials tot el que estableix el punt 2 de les condicions generals d’ús del portal sindicasabadell.cat.

No es poden publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones.

No es pot gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats.

El Síndic Municipal de Greuges de Sabadell no s’identifica amb les opinions expressades per altri ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.

L’Ajuntament de Sabadell es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altri que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Com també el dret a bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

Recomanacions als usuaris

Es recomana la revisió i la lectura de les condicions generals d’ús i la política de privadesa de la xarxa social en el moment de registrar-se, fer servir les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi, com també configurar adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari en la xarxa social. És aconsellable no publicar informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.

9. Jurisdicció competent

Els conflictes o controvèrsies jurídiques que puguin derivar-se de l’existència, l’accés o la utilització d’aquestes condicions generals s’han de substantivar davant la jurisdicció dels jutjats i tribunals estatals competents en cada cas.