La Sindicatura de Greuges de Sabadell va fer 2.205 actuacions durant el 2023, entre les quals l’obertura de 240 expedients de queixa

La Sindicatura de Greuges de Sabadell va fer 2.205 actuacions durant l’any passat, segons es recull a l’Informe d’Activitat 2023 que el Síndic Josep Escartin presentarà avui al Ple Municipal de l’Ajuntament de Sabadell. D’aquestes actuacions, 1.965 van ser consultes, atencions i assessoraments a la ciutadania (un 19 per cent menys que l’any anterior); mentre 232 van implicar l’obertura d’expedients de queixa. A més, es van iniciar 8 tramitacions d’ofici, és a dir, actuacions per iniciativa pròpia de la institució, gairebé el mateix nombre que el 2022.

Un 73% de les recomanacions de la Sindicatura es van resoldre a favor de la ciutadania.

Es tracta de l’activitat que la Sindicatura sabadellenca va realitzar durant el darrer mandat de la ja ex síndica Eva Abellan, rellevada per Escartín a finals d’any. En aquest sentit, l’actual defensor ha volgut “agrair a la Síndica Abellan el seu treball per garantir el dret a una bona administració a la ciutat”. El 66 per cent de les recomanacions de la Sindicatura van ser acceptades per l’administració municipal.

Per àmbits, un dels temes que va generar més queixes va ser la informació de l’ assegurança del  programa de Vacances per a la Gent Gran que desenvolupa cada any l’Ajuntament. L’actual Síndic, de fet, ha obert recentment una actuació d’ofici per sol·licitar millores que ja s’estan aplicant en la convocatòria actualment en marxa. Els problemes de salubritat pública generats pels coloms i, més en concret, per les persones que els alimenten també van suposar un gruix important de queixes, juntament amb les plagues de paneroles.

Altres queixes recurrents a la defensoria sabadellenca durant l’any passat fan referència a la contaminació acústica, l’accessibilitat a l’espai públic o la disciplina urbanística, en aquest darrer cas degut principalment a les estructures d’estabilització de l’antiga Fàbrica Bósser, al Centre.

La incoació de multes a la ciutadania sense una fotografia de suport a la denúncia, el silenci administratiu sistemàtic d’alguns departaments municipals o la gestió dels tributs locals per part de la Diputació de Barcelona també van generar nombroses queixes, així com la manca de taxis adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

La distribució geogràfica de les temàtiques situa la contaminació acústica com el tema que va generar més inquietuds a la ciutadania dels districtes 1, 3 i 4, mentre que l’accessibilitat va centrar la majoria de queixes i consultes per part de la població del districte 2. L’assegurança de les persones participants a les Vacances per a la Gent Gran va motivar la majoria d’actuacions als districtes 5 i 7; i la manca d’habitatges per a persones en situació d’emergència habitacional va generar molta activitat des del districte 6.

D’altra banda, les actuacions d’ofici obertes per la Sindicatura de Greuges de Sabadell durant l’any passat fan referència al barri de la Serra d’En Cameró, l’accessibilitat del Vapor Escapçat (la Creu de Barberà), la contaminació acústica provocada pels patis de centres escolars, l’atenció municipal mitjançant cita prèvia, les estructures de subjecció de l’antiga Fàbrica Bósser (al Centre), l’existència de fibrociment a diversos edificis de Sabadell i les molèsties provocades per les activitats d’oci nocturn.

Leave a Reply

Skip to content