Primera resolució d’ofici del nou Síndic de Greuges de Sabadell, Josep Escartín

El Síndic de Greuges de Sabadell, Josep Escartín demana a l’Ajuntament que apliqui les mesures “que consideri més adients” per garantir el servei de taxi adaptat a la ciutat de forma que s’acabin les mancances que en els últims mesos provocat diverses queixes de la ciutadania. És la principal recomanació que Escartín formula en la primera actuació d’ofici que ha remès a la plaça de Sant Roc després del seu nomenament.  

Després d’analitzar la situació, el Síndic resol que l’Ajuntament de Sabadell “no garanteix l’accessibilitat universal en l’àmbit del taxi a la ciutat” cosa que constitueix una vulneració dels drets humans de les persones. En concret aquesta circumstància afecta drets com l’accessibilitat i la mobilitat, però també tots aquells relacionats amb la promoció de l’autonomia personal i la igualtat d’oportunitats.

Escartín reconeix que en els últims anys s’han fet accions per millorar la situació però alerta que aquestes han estat insuficients per complir la llei i atendre les necessitats de la ciutadania, motiu pel qual recomana que “s’adoptin les mesures que l’Ajuntament consideri més adients, per definir les solucions més idònies i planificar la nostra ciutat, fent-la més accessible pel què fa a la problemàtica dels taxis adaptats i el transport públic en general”.

La resolució de la Sindicatura parteix de les múltiples queixes que la ciutadania ha formulat sobre la disponibilitat de taxis adaptats. Actualment a Sabadell hi ha 143 llicències de taxi, de les quals només 5 son amb vehicle accessible. D’aquestes, únicament 3 estan adscrites al servei de guàrdia 24h. Aquestes magnituds incompleixen la llei d’accessibilitat, que obliga a tenir com a mínim el 5 per cent de la flota adaptada a persones amb discapacitat. La situació s’agreuja perquè Sabadell conforma amb Sant Quirze una àrea de coordinació intermunicipal en matèria de transport, circumstància que incrementa la demanda d’aquest tipus de vehicles.

La manca de taxis adaptats a Sabadell s’agreuja en casos de persones usuàries  que requereixen aquest recurs per accedir a serveis de salut. La Sindicatura ha recollit casos de persones que han hagut d’esperar entre sis i vuit hores per disposar d’un taxi adaptat i tornar a casa després d’utilitzar un recurs hospitalari. En aquests casos, recorda la resolució, no es pot fer una reserva prèvia del taxi per la impossibilitat de preveure amb antelació l’horari concret en què caldrà utilitzar-lo.

⏬ RESOLUCIÓ 33/2024 DE LA SINDICATURA DE GREUGES DE SABADELL RELATIVA A LA MANCA DE TAXIS ADAPTATS A SABADELL

Leave a Reply

Skip to content